Kompleta Gramatiko detaloza
di la
linguo internaciona Ido

Kontenajo Antea Sequanta Indexo
Contents Previous Next Index
   
Remarko pri la afixi. A Remark Concerning the Affixes
Ula prefixi o sufixi ed ula prepozicioni neeviteble kolizionas kun kelka existanta radiki, exemple par- kun pardonar, parfumo, partero, parturo. On videz en nia vortolibri la radiki komencanta per de-, des-, ge-, mi-, mis-, per-, ri-, tra-, trans-. Nula konfundo eventas praktike, pro ke on konocas ta radiki ed on komprenas li segun lia senco, e pro ke la semblanta kompozajo havus nula senco, o senco evidente falsa en la kuntexto. Quon signifikus de-parto, des-tinar, ge-nitar, mi-tologio, mis-tifikar, per-driko, ri-goro, trans-formo? Mem kande dusenceso esus teorie posibla, ol ne eventas praktike, pro ke la kuntexto determinas klare la senco, e fakte on ne mem pensas ad altra senco, on ne hezitas mem dum un instanto. Mem pri pardonar, qua homo komprenos lu kom  komplete o fine donar  en : pardonez me, il pardonis lu, o mem : il pardonis omno a sua filio? Adjuntez, ke pri donaco o legaco, on devus dicar : il donacis o il legacis omno a sua filio.  
   
Kontenajo Antea Sequanta Indexo
Contents Previous Next Index
Ica pagino modifikesis laste ye 9-ma februaro 1999. This page was last modified on February 9, 1999.
Сайт создан в системе uCoz