Kompleta Gramatiko detaloza
di la
linguo internaciona Ido

Kontenajo Antea Sequanta Indexo
Contents Previous Next Index
   
Elementi di vorto. Elements of a Word
Vorto povas konsistar ek diversa elementi, quale bofratino, exemple, en qua on dicernas :  
1e radiko : frat,  
2e dezinenco (gramatikal finalo) : o,  
3e afixi, inter qui prefixo : bo, sufixo : in.  
Ni nomizas radiko la elemento nereduktebla, esenca, qua indikas la ideo generala quan expresas la vorto, hike : frat.  
Ni nomizas temato l'ensemblo : radiko + afixi, hike : bofratin.  
Ni nomizas * morfemo to omna quo soldesas a radiko por determinar lu : afixi e dezinenci, hike : bo, in, o (1).  


(1) Poka vorti (kompare a la ceteri) konsistas nur ek radiko. Ex. : la prepozicioni, multa adverbi, konjuncioni, e. c.  
   
Kontenajo Antea Sequanta Indexo
Contents Previous Next Index
Ica pagino modifikesis laste ye 29-ma januaro 1999. This page was last modified on January 29, 1999.
Сайт создан в системе uCoz